Link

Mededelingen

Het gewone leven en de ziel – Teksten

Taylor, Bronnen Samenvatting Descartes en 3 voorafgaande hoofdstukken

Taylor, Seculiere tijd De opkomst van de disciplinaire samenleving

 D.V. Coornhert, Synodus over gewetensvrijheid, Zitting IX

 D.V. Coornhert, Zedenkunst dat is wellevenskunst enkele exceprten

 

Berlijn – Teksten

 Bernard, Williams, ‘Wagner and Politics.pdf’, The New York Review of Books, 2 november 2000.
 

Levenshoudingen - Teksten

 Jeanne Bem, Problematics of Nineteenth-Century Life Style in « Madame Bovary »

 

Hollands Spoor – Teksten

 Paul Juffermans, Godsdienstvrijheid, gewetensvrijheid en vrijheid van denken bij John Locke en Baruch Spinoza

 Paul Juffermans, De aktualiteit van Spinoza's Theologisch-Politiek Traktaat

 Paul Juffermans, Lezing Groningen 23-2-2004

 Jaap Gruppelaar, Het Staatsbestel in de Republiek: Ideologie en praktijk

 Jaap Gruppelaar, Coornhert en de Opstand: geen ‘zoete vrijheid’ zonder religievrede


WEET & DURF
Deventer
0570 644364
J.Gruppelaar@kpnplanet.nl