Link

Lezen & Laten Lezen: programma 2017-2018

Voor wie van lezen houdt, van veel en langzaam lezen

Programma 2017 - 2018:

F.W. Nietzsche, De vrolijke wetenschap [1882]
M. de Montaigne, Essais [1580, 1588, 1595]

Programma (in pdf)

Onder de titel Lezen & Laten Lezen vinden sedert 2010 in Deventer studiebijeenkomsten plaats waarin een 'groot werk' van een filosoof in zijn geheel of gedeeltelijk wordt gelezen.

De bijeenkomsten worden verzorgd door mr. Dr. Jaap Gruppelaar. Aan bod zijn reeds geweest: Charles Taylor (De bronnen van het zelf en Een seculiere tijd), Martha Nussbaum (De breekbaarheid van het goede), Friedrich Nietzsche (Voorbij goed en kwaad en De genealogie van de moraal), Hannah Arendt (De menselijke conditie), René Descartes (selectie uit Vertoog over de methode, De meditaties en De passies van de ziel).

Wij werken met een kleine groep: maximaal twaalf deelnemers.

De werkvorm is 'gemengd': inleiding door de docent en tekstlezing/discussie. De actieve deelname veronderstelt het nodige leeswerk. Leesinstructies en achtergrondinformatie vergemakkelijken dit leeswerk. Wij gebruiken Nederlandse vertalingen van de besproken teksten. De Franse/Duitse tekst nemen wij bij de hand waar de Nederlandse vertaling niet of onvoldoende helder is.

De bijeenkomsten vinden plaats in Deventer, van Twickelostraat 7. Zij starten in augustus/september en eindigen in maart.

De 10 bijeenkomsten over Montaigne zijn op maandagavond: 28-8, 18-9, 9-10, 30-10, 20-11, 8-1, 29-1, 19-2, 12-3 en 2-4; de 8 bijeenkomsten over Nietzsche op maandagavond (11-9, 2-10, 23-10, 13-11, 15-1, 5-2, 26-2 en 19-3.

De kosten voor deelname zijn € 300 (incl. koffie/thee/fris; borrel en hapje na laatste bijeenkomst).

Voor aanmelding of vragen, stuur een e-mail naar: J.Gruppelaar@kpnplanet.nl.


WEET & DURF
Deventer
0570 644364
J.Gruppelaar@kpnplanet.nl